Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Arbeidsvoorwaarden
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Arbeidsvoorwaarden

De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur en salaris. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever. Vaak zijn er ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden


Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw werkgever bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat u gaat verdienen of het aantal uren dat u werkt. Uw secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

 • Onkostenvergoedingen;
 • Verlofdagen;
 • Een (deels) betaalde opleiding;
 • Een auto van de zaak.

Flexibele arbeidsvoorwaarden


Uw werkgever kan u ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. U kunt dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden u wilt. U kiest dan bijvoorbeeld of u uw bovenwettelijke vakantiedagen als verlof opneemt, of gebruikt om een studie of fiets mee te betalen.

Arbeidsvoorwaarden en de wet


Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. U mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon, of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. Als er een cao van toepassing is in de organisatie of branche waarin u werkt, staan daarin meestal ook bepalingen over uw arbeidsvoorwaarden. Zolang het niet tegen de wet of tegen een voor u geldende cao in gaat, kunt u met uw werkgever aanvullende afspraken maken over uw arbeidsvoorwaarden.

Wijziging arbeidsvoorwaarden


Er moet een duidelijk aanleiding zijn om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. De economische situatie is bijvoorbeeld erg slecht of een werknemer is lang ziek geweest en moet een nieuwe functie aanvaarden. Het voorstel wordt op een redelijke manier verpakt.


Arbeidsovereenkomst mondeling of op schrift

+
Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is echter verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Als uw arbeidsovereenkomst op schrift staat, ligt daarmee een aantal rechten en plichten voor u en voor uw werkgever vast. Uw werkgever is verplicht om u binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk te laten weten. Deze gegevens zijn:

 • De naam en woonplaats van u en uw werkgever;
 • De plaats of plaatsen waar u werkt;
 • Uw functie of het soort werk dat u doet;
 • De datum van indiensttreding;
 • De duur van het contract (als deze voor een bepaalde tijd is);
 • Hoeveel uur u per dag of per week werkt;
 • De hoogte van uw salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • (eventueel) de lengte van uw proeftijd;
 • De hoogte van de vakantietoeslag;
 • Het aantal vakantiedagen of de wijze waarop uw aanspraak op vakantiedagen wordt berekend;
 • De duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn;
 • (eventueel) uw pensioenregeling;
 • (eventueel) uw concurrentiebeding;
 • Uw collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is.

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.