Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wet-Renault
Noorland Juristen Menu

Wet-Renault

De Wet Renault is de Belgische wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling. Zij werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998. Bijna alle artikelen van deze wet wijzigen andere wettelijke bepalingen, zoals de wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomsten. Alleen de artikelen 62 tot 69 - de autonome bepalingen - bevatten een op zich staande regeling betreffende collectief ontslag. Met Wet Renault worden dan ook de artikelen 62 tot 69 van de wet van 13 februari 1998 bedoeld.

De wet was een direct gevolg van de onverwachte en drastische sluiting van Renault Vilvoorde in 1997.Volg ons op Facebook!