Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Noorland Juristen Menu

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor twee Nederlandse Basisregistraties, te weten de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR).

Deze twee basisregistraties worden samengenomen in één term omdat er één wet is die gebruik en toepassing van die basisregistraties regelt en er één instelling is waar de gegevens beschikbaar zijn. Zowel de wet als het registratiesysteem wordt aangeduid met de afkorting BAG.


Geschiedenis

+
De Eerste Kamer heeft op 22 januari 2008 de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangenomen. Deze wet regelt dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle overheidsorganen moeten hiervan vervolgens verplicht gebruikmaken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. De wet werd op 1 juli 2009 van kracht. De gebruiksplicht van overheden ging op 1 juli 2011 in.


Inhoud van de basisregistraties

+
De gemeenten moeten gegevens bijhouden over een aantal objectklassen

 • woonplaats
 • openbare ruimte (bedoeld is hier straat, plein enz.)
 • nummeraanduiding (huisnummer) (let wel, de definitie zoals die onder huisnummer staat is niet gelijk aan de definitie van het object nummeraanduiding in de BAG, schept hier verwarring)
 • pand (bouwkundige eenheid)
 • ligplaats (plek voor het permanent afmeren van een vaartuig)
 • standplaats
 • 'verblijfsobject' (eenheid van gebruik binnen pand(en)).

Deze begrippen worden genoemd in artikel 1 van de wet. Een adres is een combinatie van woonplaats, 'openbare ruimte' (straatnaam) en nummeraanduiding. Elk verblijfsobject, ligplaats en standplaats heeft (of krijgt) een adres. Wat er over de afzonderlijke 'objecten' als woonplaatsen en panden moet worden vastgelegd, staat in de Catalogus BAG.


Uitvoering

+
Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening voor de BAG (LV BAG). De gemeenten leveren hier hun gegevens aan, zodat de gegevens van daaruit verstrekt kunnen worden aan gebruikers. Gegevens worden in XML-vorm aangeleverd en verstrekt in zowel XML-vorm als GML-vorm. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om via de BAG Viewer de BAG te raadplegen.

 • Zie ook:
 • Wet Bibob
 • Wet Damocles
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 • Wet Huis voor klokkenluiders


Volg ons op Facebook!