Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Raad (overlegorgaan)
Noorland Juristen Menu

Raad (overlegorgaan)

In het publiekrecht (m.n. het bestuursrecht) en een aantal onderdelen van het privaatrecht (zoals het ondernemingsrecht) is raad de algemene aanduiding voor een aangewezen groep personen aan wie bepaalde bevoegdheden zijn toegekend. Een dergelijk orgaan heeft doorgaans een adviserende, toezichthoudende, uitvoerende, beslissende en/of (deels) bestuurlijke functie. Er wordt ook wel gesproken van een raadsorgaan, adviesorgaan, -instantie of -college, bij specifiek bestuurlijke functies in het bijzonder van een gremium, bestuursorgaan of (bestuurlijk) college.


Kenmerken

+
Een raadsorgaan opereert soms als een geheel autonome instantie (rechtspersoon), bijv. als zelfstandig bestuursorgaan of denktank. In veel gevallen maakt de raad echter zelf deel uit van een organisatie op hoger niveau, zoals een bedrijf, vereniging, justitiële of kerkelijke instelling, onderwijsinstelling, overheidsinstantie of de overheid zelf. De raad heeft dan in meer of mindere mate medezeggenschap binnen de betreffende organisatie.


Voorbeelden

+

Bestuursrecht • een adviescollege
 • een bestuursraad
 • een gemeenteraad
 • een ministerraad
 • de Sovjet
 • een raad van toezicht
 • een raad van bestuur
 • een raad van commissarissen

Juridisch • de Hoge Raad der Nederlanden

Kerkrecht • een kerkenraad
 • de Raad van Kerken in Nederland

Ondernemingsrecht • een ondernemingsraad (in Nederland)
 • de SER (in Nederland)

Onderwijs • de Onderwijsraad (in Nederland)
 • een universiteitsraad


Nationaal niveau

+

 • de Raad van State
 • de Grote Raad van Mechelen
 • een staatsraad
 • de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid


Supranationaal niveau

+

 • de Europese Raad
 • de Europese ondernemingsraad
 • de Europese onderzoeksraad
 • de VN-Veiligheidsraad
 • de Raad van de Europese UnieVolg ons op Facebook!