Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Aquiliaanse aansprakelijkheid
Noorland Juristen Menu

Aquiliaanse aansprakelijkheid

De naam aquiliaanse aansprakelijkheid is de stilaan in onbruik geraakte naam die men vroeger in België gaf aan de buitencontractuele aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De naam 'aquiliaanse aansprakelijkheid' kwam van de Romeinse Lex Aquilia.Volg ons op Facebook!