Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Cognossement
Noorland Juristen Menu

Cognossement

Een cognossement of beurtvaartadres is een eigendomsdocument, dat wordt opgesteld en verstrekt, oorspronkelijk door een schipper, later een scheepvaartmaatschappij en is een verklaring dat in het cognossement omschreven goederen zijn geladen. Bij aankomst dient het cognossement als eigendomsbewijs, waar het meestal aan de nieuwe eigenaar van de goederen wordt overhandigd (dit ontvangstbewijs wordt soms ook stuurmansreçu genoemd) in ruil voor een wissel. De goederen kunnen dan na overlegging van het cognossement in ontvangst worden genomen.


Functies

+
Een cognossement heeft drie belangrijke functies:

  • Ontvangstbewijs van de goederen: vanaf het ogenblik dat de goederen aan boord zijn ontvangen, tekent de kapitein of scheepsagent het cognossement.
  • Bewijs van de voorwaarden van de vervoersovereenkomst: de gedetailleerde voorwaarden van de overeenkomst bevinden zich op de keerzijde van het cognossement.
  • Titel die recht geeft op afgifte: men moet een origineel cognossement kunnen voorleggen om de geleverde goederen in de haven van bestemming te kunnen opeisen. Zelfs in het geval van een naamcognossement.


Aantal exemplaren

+
Van elk cognossement worden 4 exemplaren opgesteld. Eén exemplaar wordt door de bevrachter ondertekend en is voor de kapitein. De 3 andere exemplaren worden door de kapitein ondertekend en zijn voor de bevrachter, de geadresseerde en de rederij. Op het exemplaar voor de geadresseerde staat ORIGINAL en dit is het enige verhandelbare exemplaar. Na het ondertekenen geeft de kapitein de ORIGINAL aan de bevrachter en hij stuurt deze op naar de geadresseerde.


Soorten

+

Volgens overdraagbaarheid:

  • Cognossement op naam: Alleen de aangeduide persoon kan de goederen in ontvangst nemen.
  • Cognossement aan toonder: Iedereen met het cognossement kan de goederen in ontvangst nemen.
  • Cognossement aan order: Het cognossement kan aan derden overgemaakt worden via een eenvoudig endossement.


Volgens garanties

+

  • Schoon cognossement: Op het cognossement staan geen bemerkingen die op schade van de goederen wijzen.
  • Vuil cognossement: Op het cognossement staan bemerkingen die de schade aan de goederen illustreren.
  • Waarborgbrief: De bevrachter stelt een waarborgbrief op zodat men niet alle clausules op het cognossement moet zetten. Deze waarborgbrief zorgt ervoor dat de kapitein en de bevrachter geen verantwoordelijkheid meer hebben.Volg ons op Facebook!