Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Erkenning (verjaring)
Noorland Juristen Menu

Erkenning (verjaring)

Erkenning is een term die in het recht gebruikt wordt en verband houdt met verjaring. Deze betekenis van erkenning wordt gegeven in boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In artikel 3:318 is geregeld dat bij een lopende verjaring van een rechtsvordering de verjaring wordt gestuit als het recht waarop de vordering betrekking heeft door de schuldenaar wordt erkend.Volg ons op Facebook!