Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Ouderdomsclausule
Noorland Juristen Menu

Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule is een clausule (beding, bepaling) die door (de makelaar van) de verkoper van een woning kan worden opgenomen in een koopakte (koopcontract, 'voorlopige koopovereenkomst').

Deze clausule is bedoeld om de koper van een oudere woning erop te wijzen dat hij aan een oudere woning niet dezelfde eisen mag stellen als aan een nieuwe woning.

In sommige ouderdomsclausules wordt bovendien bepaald dat eventuele (bouwkundige) gebreken geheel of gedeeltelijk voor risico van de koper komen. Een andere veel voorkomende bepaling is dat bouwkundige gebreken 'geacht worden niet belemmerend te werken op het woongebruik'. Dergelijke bepalingen kunnen de juridische positie van de koper ernstig verzwakken.

  • Zie ook:
  • Ontbinding (overeenkomst)
  • Beding
  • Onweerlegbaarheid
  • Oplevering
  • Zaak


Volg ons op Facebook!