Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Rechtsvorm
Noorland Juristen Menu

Rechtsvorm

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin de onderneming is gegoten.

De eenvoudigste bedrijfsvorm is de eenmanszaak. Bij de eenmanszaak is de eigenaar van de zaak ook de bestuurder en is de winst of het verlies van de onderneming gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij complexere rechtsvormen is er een groter onderscheid tussen de onderneming en de eigenaren of bestuurders van die onderneming.

De wetgeving in elk land bepaalt welke rechtsvormen er in de bedrijfsvoering mogelijk zijn. Toch zullen in de afzonderlijke vormen opvallende gelijkenissen voorkomen, daar de handel steeds internationaler van karakter wordt.


Aspecten

+
Als iemand een bedrijf op wil richten, kunnen de volgende aspecten een rol spelen bij de keuze van de rechtsvorm:

 • verplichting om een kapitaal te storten bij oprichting (bijvoorbeeld voor een nv)
 • kosten van oprichting (notariskosten en dergelijke)
 • mogelijkheid om verdeling van zeggenschap te regelen
 • verplichting om jaarverslagen te publiceren
 • fiscale aspecten, (bijvoorbeeld bij een bv of nv moet vennootschapsbelasting betaald worden)
 • mogelijkheid om de aansprakelijkheid van bestuurders en eigenaren te beperken
 • mogelijkheid om winst te maken (dat kan niet bij vereniging of stichting)

Een stichting mag wel 'winst' maken. Zo'n stichting wordt ook wel fonds genoemd. Het mag dat geld uitkeren aan derden, maar dit moet met de visie en doelstelling van de stichting passen en mag niet naar het bestuur worden uitgekeerd. Wel mag het bestuur zijn onkosten in rekening brengen


België

+

 • eenmanszaak
 • de verschillende vennootschapsvormen, opgenoemd in het Wetboek van vennootschappen, sommige met rechtspersoonlijkheid, andere zonder.
 • vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • stichting


Nederland

+

Zonder rechtspersoonlijkheid zijn onder meer:

 • eenmanszaak (ez)
 • maatschap (mts)
 • vennootschap onder firma (vof)
  • met als speciale vorm de man/vrouw-firma
 • commanditaire vennootschap (cv)

De vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap hebben in België wél rechtspersoonlijkheid.

Met rechtspersoonlijkheid kent Nederland de volgende rechtsvormen

 • besloten vennootschap (bv)
 • naamloze vennootschap (nv)
 • vereniging
 • stichting
 • coöperatie
  • coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (ba)
  • coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (ua)
  • coöperatie met wettelijke aansprakelijkheid (wa)
 • onderlinge waarborgmaatschappij
 • kerkgenootschap

Voor ieder van de types gelden bepaalde rechten en plichten. In de wet is bijvoorbeeld de aansprakelijkheid vastgelegd en het al dan niet verplicht zijn de jaarresultaten te publiceren.


Buitenlandse ondernemingsvormen

+

DuitslandMet rechtspersoonlijkheid • Eingetragener Verein (e.V.)
 • Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
 • Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)
 • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
 • Aktiengesellschaft (AG)
 • Eingetragene Genossenschaft (eG)
 • Stiftung des privaten Rechts

Zonder rechtspersoonlijkheid • Nicht eingetragener Verein
 • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
 • Offene Handelsgesellschaft (OHG)
 • Partnerschaftsgesellschaft (PartGG)
 • Kommanditgesellschaft (KG)
 • Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)
 • Europäische Wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV)

Angelsaksische landen • TrustVolg ons op Facebook!