Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Renteneurose
Noorland Juristen Menu

Renteneurose

Renteneurose is een neurotisch vragen om schadevergoeding. Vaak uit dit zich na een (verkeers)ongeluk, waarbij de genezing abnormaal lang op zich laat wachten, en waarbij een ander als schuldige is aan te wijzen.

De schuldige zal worden aangesproken op grond van artikel 6:162 BW of artikel 185 Wegenverkeerswet, en zal door de rechter worden verplicht de schade te vergoeden. De patiënt zal echter maar zeer langzaam genezen, en toch klachten houden. Ook deze "schade" zal hij trachten te verhalen bij de schuldige. Voor de patiënt zijn deze klachten zeer reëel, al zijn ze nu psycho-somatisch. Voor met name degeen die wordt aangesproken wordt het een vervelende kwestie. "Heb ik niet al genoeg betaald", zal men zich afvragen. Het klagerige gedrag van de patiënt zal bij veel mensen irritatie opwekken.

De Nederlandse Hoge Raad heeft zich in het renteneurose-arrest hierover uitgesproken. In deze zaak betrof het een man die verwondingen had opgelopen doordat een agent hem hard op de rug had geslagen met een wapenstok. Als een ongeluk of andere onrechtmatige daad toe te rekenen is aan de dader, is de dader gehouden alle schade te vergoeden die in causaal verband hiermee staat. Ook het ontwikkelen van renteneurose behoort hiertoe, dus ook de extra kosten zullen door (de verzekeraar van) de dader vergoed moeten worden, tenzij de patiënt weigert zich onder psychische behandeling te stellen.Volg ons op Facebook!