Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Geschillen oplossen
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Geschillen oplossen

De overheid wil dat consumenten bij conflicten niet meteen naar de rechter stappen, maar eerst andere oplossingen zoeken. Alternatieve oplossingen zijn vaak goedkoper en sneller.

Er zijn diverse mogelijkheden om een conflict op te lossen:

  • zelf onderhandelen met de andere partij;
  • onderhandelen met behulp van een on- afhankelijke bemiddelaar (mediation);
  • een beslissing vragen aan een geschillen- commissie voor consumentenzaken of een andere klachteninstantie (bindend advies of arbitrage);
  • de zaak ter beslissing voorleggen aan de rechter.

Vindt u het lastig een juiste keuze te maken of twijfelt u, dan kunt u hulp inschakelen van Noorland Juristen.

Klachten over de overheid


Heeft u een klacht over een overheidsorganisatie en reageert deze organisatie niet op uw brieven of telefoontjes? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instantie en is voor iedereen toegankelijk.


Mediation

+
Bij mediation gaat u samen met de andere partij aan de slag om een oplossing voor uw conflict te zoeken. Een onafhankelijke derde persoon bemiddelt.

Onpartijdige begeleiding


Heeft u een conflict met een persoon of instantie en komt u er niet uit door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen. U kunt ook gebruik maken van mediation van Noorland Juristen. U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een mediator. Hij of zij is onpartijdig en geeft geen oordeel. Mediation is bij bijna elk conflict toe te passen. Voorwaarde is wel dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Kosten mediation


Een mediator rekent een uurtarief en stelt dat zelf vast. Hier moet u dus vooraf naar vragen. Een mediation duurt gemiddeld 5 uur, verdeeld over meerdere afspraken. In principe betaalt elke partij de helft van de kosten, maar u kunt ook onderling een andere verdeling afspreken.

Gesubsidieerde mediation


Tot een bepaalde inkomensgrens en onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op gesubsidieerde mediation. De kosten worden dan grotendeels vergoed door de overheid. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage van € 50, - of € 100, -.

Mediation naast rechtspraak


U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter. Dit heet mediation naast rechtspraak. Tijdens de mediation wordt de gerechtelijke procedure stilgelegd. Als de bemiddeling niet slaagt, wordt de procedure bij de rechter hervat.


Arbitrage

+
Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Deskundigen (arbiters) doen de uitspraak.

Bindende uitspraak van deskundigen


Arbitrage is particuliere rechtspraak waarbij deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict doen. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict hebben, benoemen zelf 1 of 3 deskundigen. In ieder geval een oneven aantal, om te voorkomen dat de stemmen staken. De uitspraak van deze deskundigen is bindend.

Arbitrage vooral in bedrijfsleven


Vooral in het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechter. Zakelijke relaties spreken dan van tevoren af dat zij eventuele geschillen voorleggen aan een arbitragecommissie. De arbiters zijn in dat geval werkzaam in de betreffende bedrijfstak.

Kosten arbitrage


Arbitrage kan sneller zijn dan een gang naar de rechter. Wel is arbitrage vaak een dure procedure. Vooral als er 3 deskundigen worden benoemd en degene die de procedure start een advocaat wil inhuren.


Consumentengeschillen bij kantonrechter

+
Conflicten tussen personen en organisaties onderling vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Hieronder vallen ook de meeste consumentenzaken, zoals een rechtszaak over een koopovereenkomst. De kantonrechter behandelt consumentenzaken tot een bedrag van € 25.000, -.

Kosten rechtszaak


Als u een rechtszaak begint, moet u niet alleen uw advocaatkosten betalen maar ook bijvoorbeeld de kosten voor een deurwaarder (om de tegenpartij te dagvaarden), de griffiekosten (kosten voor de procedure) en de kosten die getuigen en deskundigen moeten maken.

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.