Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Koopovereenkomst
Noorland Juristen Menu

Koopovereenkomst

Als u een koopovereenkomst sluit met een professionele verkoper (consumentenkoop) heeft u bepaalde rechten, zoals het recht op een onbeschadigd product. Uw plichten zijn onder meer een betalingsverplichting en een onderzoeksplicht bij twijfel.

Uitzonderingen regels consumentenkoop


De regels van consumentenkoop gelden niet voor koop via internet of telefoon en het kopen van bepaalde diensten. Uitgesloten zijn bijvoorbeeld het boeken van een reis of het afsluiten van een lening. Hiervoor gelden andere regels.

Rechten bij een koopovereenkomst


Bij het aangaan van een koopovereenkomst heeft u recht op:

 • een product dat niet is beschadigd;
 • een compleet product;
 • een product dat over de kwaliteiten beschikt die de verkoper heeft aangegeven;
 • vermelding door de verkoper van bijkomende kosten, zoals de bezorgkosten of installatiekosten.

De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van een goed product. Is het product goed maar voldoet het niet aan uw verwachtingen, dan bent u zelf verantwoordelijk.

Verplichtingen bij een koopovereenkomst


Bij een koopovereenkomst heeft u ook verplichtingen. Is de overeenkomst eenmaal gesloten, dan zitten beide partijen eraan vast. Bij ontvangst van het product moet u dan de koopprijs betalen, tenzij anders is afgesproken. Als u de koopprijs niet of niet tijdig betaalt, kan de verkoper eisen dat:

 • u alsnog de koopprijs betaalt;
 • u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten);
 • u de wettelijke rente over de koopprijs vergoedt.

Daarnaast heeft u ook een onderzoeksplicht als u twijfelt over een product. Dat houdt in dat u aan de verkoper moet vragen of het product geschikt is voor wat u ermee wilt doen. De verkoper heeft dan een informatieplicht. De verkoper moet u vertellen wat hij of zij weet van het product.


Wanneer mag u een koopovereenkomst ontbinden

+
Als een product niet voldoet aan de eisen, kunt u ermee terug gaan naar de winkel. Als u het product vaker heeft laten repareren en dat niets heeft opgeleverd, kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Dat geldt ook als de verkoper het probleem niet wil oplossen.

Voorwaarden ontbinding koopovereenkomst


Ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen als:

 • de verkoper het product niet wil laten repareren of geen nieuw product wil geven binnen een bepaalde tijd;
 • u het product een paar keer heeft laten repareren en het nog niet werkt;
 • als de verkoper het probleem niet wil oplossen;
 • het om een ernstig gebrek gaat.

Ontbinding van de koopovereenkomst moet u schriftelijk laten weten aan de verkoper.

Uw rechten na ontbinding van de koopovereenkomst


Na ontbinding moet u het product teruggeven. Daarna kunt u uw geld terugkrijgen. Als de verkoper u een tegoedbon terug wil geven, kunt u zeggen dat u toch uw geld terug wilt. U heeft hier recht op.

Gedeeltelijke ontbinding koopovereenkomst


Als het product alleen een kleine fout heeft, is het niet altijd mogelijk de koopovereenkomst te laten ontbinden. U kunt de koopovereenkomst meestal wel gedeeltelijk laten ontbinden. U houdt dan het product en u krijgt een deel van uw geld terug. Dit wordt ook wel prijsvermindering genoemd.

Onenigheid met de verkoper


Als u het niet eens wordt met de verkoper kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie. De Geschillencommissie faciliteert een onafhankelijke groep geschillencommissies voor consumenten en bedrijven. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. De Geschillencommissie kan u alleen helpen als de verkoper bij een commissie is aangesloten.


Wat zijn algemene voorwaarden?

+
In de algemene voorwaarden staan de regels en voorwaarden die een bedrijf standaard hanteert bij het aangaan van een (koop)overeenkomst. De regels kunnen onder andere gaan over de betaling, garantie en klachtenprocedures. Algemene voorwaarden worden ook wel bezorgvoorwaarden, reparatievoorwaarden, garantiebepalingen of de kleine lettertjes genoemd.

Eisen aan algemene voorwaarden


De verkoper is niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Dit gebeurt meestal wel omdat het bedrijf anders aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde zaken. De algemene voorwaarden moeten aan een aantal eisen voldoen:


Gebonden aan algemene voorwaarden


Ook als u de algemene voorwaarden niet heeft gelezen, bent u eraan gebonden. Als het kan moet een bedrijf u die algemene voorwaarden bij het sluiten van de koop of dienst overhandigen. Is dat praktisch onmogelijk (u koopt een treinkaartje of koopt eten in de supermarkt) dan mag het bedrijf u voor de algemene voorwaarden verwijzen naar bijvoorbeeld een website of u de algemene voorwaarden toesturen. Sommige winkels zetten daarom de belangrijkste algemene voorwaarden op de kassabon.

Mogelijkheid vernietigen van algemene voorwaarden


Heeft een bedrijf u geen algemene voorwaarden overhandigd terwijl dat wel mogelijk was, dan kunt u de algemene voorwaarden vernietigen. U kunt dan de voorwaarden die ongunstig voor u zijn, als niet van toepassing verklaren.


Volg ons op Facebook!