Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Centraal Testamentenregister
Noorland Juristen Menu

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament of testamenten zijn opgemaakt. Daarnaast worden ook benoemingen, schenkingsovereenkomsten, verblijvingsbedingen en om te zetten natuurlijke verbintenissen geregistreerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het CTR; de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheert het CTR.

Een en ander is geregeld in de Wet op het centraal testamentenregister.


Inhoud van het Centraal Testamentenregister

+
In het Centraal Testamentenregister staat niet de inhoud van een testament vermeld. Er staat alleen geregistreerd welke testamenten er zijn. Per testament worden de volgende gegevens vastgelegd:

Over de testateur:

  • naam
  • geboorteplaats en -datum
  • BSN

Over het testament:

  • naam en vestigingsplaats notaris
  • datum van de akte
  • aktenummer/repertoriumnummer
  • soort testament/aard van de akte


Vindplaats van het Centraal Testamentenregister

+
Het Centraal Testamentenregister is ingevoerd in 1890. In het Nationaal Archief is het register te vinden op de testamenten die zijn opgemaakt in de periode 1890-1973 door personen die zijn overleden voor 1974.

Het Centraal Testamentenregister van de testamenten van personen die na 1974 zijn overleden wordt sinds 1 januari 2007 beheerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Dit geldt ook voor testamenten die voor 1974 zijn opgemaakt. In de periode voor 2007 beheerde het ministerie van Justitie het Centraal Testamentenregister. Voor 1890 was er geen centrale registratie van testamenten. Voor de periode 1806-1927 staan deze soms vermeld in de Memorie van Successie die na het overlijden werd opgemaakt.Volg ons op Facebook!