Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Verlengde minderjarigheid
Noorland Juristen Menu

Verlengde minderjarigheid

Verlengde minderjarigheid, in België, is een juridisch beschermingsstatuut, ingevoerd in 1973, analoog aan handelingsonbekwaamheid voor personen met een verstandelijke handicap waarbij een uitgebleven ontwikkeling van verstand, gevoel en wil is vastgesteld, die niet in staat zijn zichzelf te leiden en hun goederen te beheren.

Verlengde minderjarigheid wordt ingedeeld onder het bijzonder personenbeschermingsrecht.


Basisprincipe

+
Wanneer een persoon een aangeboren verstandelijke handicap heeft, kan het statuut van verlengde minderjarigheid worden aangevraagd. De verlengde minderjarigheid bevestigt op juridische wijze dat iemand jonger is dan 15 jaar, zowel voor wat betreft het beheer van zijn goederen als wat betreft zijn persoon.

De verlengd-minderjarige blijft onder het gezag van zijn ouders zolang die leven, en onder een voogd aangesteld door de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige, ingeval de ouders komen te overlijden. Daden van beschikking en andere ingrijpende daden (aankoop woning, schenking aanvaarden, ...) kunnen door zijn ouders enkel met uitdrukkelijke toestemming van de vrederechter.

De verlengde minderjarigheid is niet van toepassing op psychiatrische patiënten.


Procedure

+
De verlengd minderjarigheid wordt voor de minderjarigen aangevraagd door de ouders (vader en/of moeder) (eventueel bijgestaan door een advocaat) en de Procureur des Konings. Voor de meerderjarigen kan het statuut aangevraagd worden door bloedverwanten (enkel de familie, niet aanverwanten) en de voogd van een onbekwaamverklaarde, al dan niet bijgestaan of vertegenwoordigd door een advocaat of Procureur des Konings.

De aanvraag gebeurt aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats of verblijfplaats van de persoon die verlengd minderjarig wordt verklaard. De persoon met een handicap wordt bijgestaan door een advocaat. Er is een medisch attest vereist dat niet ouder is dan 15 dagen en waarin bevestigd wordt dat het gaat om een aangeboren handicap of een handicap die in de vroege kinderjaren ontstond.


Opheffing

+
De beschermde persoon of persoon die het verzoek indient, kan bij dezelfde rechtbank vragen om de opheffing van de verlengde minderjarigheid.Volg ons op Facebook!