Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Chipsrecht
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Chipsrecht

Halfgeleiders zijn elektronische schakelingen op een chip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren. Halfgeleiders worden ook wel (geheugen-)chips, halfgeleiderproducten of microprocessors genoemd.

Chips of microprocessors worden gebruikt in bijvoorbeeld rekenmachines, huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparatuur, medische apparaten en industriële machines. De topografie van een halfgeleiderproduct wordt bepaald door de reeks samenhangende beelden waarmee het product wordt opgebouwd.

U vraagt uw Nederlandse chipsrecht aan bij NL Octrooicentrum.


Chipsrecht - eisen

+
In 1984 trad de Amerikaanse 'Semiconductor Chip Protection Act' in werking. Nederland volgde in 1987 met de Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten.

De Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van het chipsrecht in Nederland.

Eisen


Het depotformulier moet een datum van eerste exploitatie bevatten of een mededeling dat er nog geen eerste exploitatie heeft plaatsgevonden. U mag het depot niet later dan twee jaar na de datum van de eerste exploitatie indienen.

Verdere vereisten zijn:

 • het volledig ingevulde en ondertekende depotformulier
 • een ingevuld betalingsformulier met betaling of wijze van betaling
 • tekening(en) in tweevoud.

Vereisten voor de tekeningen:

 • fotografisch of grafisch van aard
 • duidelijk zodat de topografie herkenbaar is
 • al dan niet in gevouwen toestand, op formaat A4 (29,7 x 21 cm) of in opgerolde toestand met een lengte van ten hoogste 1.100 mm en een diameter van ten hoogste 99 mm.

Soms bevatten delen van de tekening of afbeelding bedrijfsgeheimen. De deposant moet dan, naast een volledige tekening of afbeelding, een exemplaar overleggen waarop deze delen zijn afgedekt en als zodanig zijn aangeduid. De herkenbaarheid van de topografie moet wel gewaarborgd blijven.

Geheimhoudingsplicht


Medewerkers van NL Octrooicentrum hebben ambtshalve geheimhoudingsplicht.


Chipsrecht aanvragen

+
U kunt uw aanvraag voor chipsrecht indienen bij NL Octrooicentrum. U ontvangt dan een bewijs van inschrijving. De depotinschrijving wordt vervolgens vermeld in het Hoofdblad van NL Octrooicentrum.

Naast het overleggen van een exemplaar van het halfgeleiderproduct, moet u ook indienen:

 • het depotformulier
 • het betalingsformulier
 • de tekening(en) van de topografie

Het depot biedt bescherming voor:

 • tien jaar, te rekenen na depot of eerste exploitatie, waarbij de vroegste datum geldt
 • vijftien jaar, na schepping van de topografie als er nog geen depot of exploitatie is geweest

Vormgebreken


Bij het niet voldoen aan de vormvereisten stuurt NL Octrooicentrum een brief naar de deposant om de geconstateerde vormgebreken op te heffen. Daarbij vermeldt NL Octrooicentrum de termijn die de deposant heeft om ze op te heffen (zestig dagen vanaf dagtekening van de vormgebrekenbrief).

Verval


Verval kan optreden door:

 • het doorhalen van het depot door de houder
 • het niet binnen twee jaar na exploitatie indienen van een depot
 • het verstrijken van de beschermingsduur

Kosten


Een aanvraag voor chipsrecht kost 79 euro. U hoeft geen instandhoudingstaksen te betalen, zoals nodig in het octrooirecht.

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.