Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Databankenrecht
Noorland Juristen Menu

Databankenrecht

Databanken kunnen worden beschermd door middel van het databankenrecht en door middel van het auteursrecht.

Het databankenrecht beschermt de producent van de databank tegen opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank. Ook het 'uitmelken' van een databank is door dit recht niet toegestaan. Voor bescherming is vereist dat er een substantiële investering is gedaan om de databank te bouwen.

Het verbodsrecht komt toe aan de producent; dat is degene die de investering heeft gedaan om de databank tot stand te brengen en dus het financiële risico heeft genomen (vaak de opdrachtgever). De bescherming ontstaat vormvrij. De databank wordt beschermd tot vijftien jaar na productie. De periode van vijftien jaar gaat opnieuw in als een bestaande databank in kwalitatief of kwantitatief opzicht aanzienlijk gewijzigd wordt.

Relatie met auteursrecht


Als de databank een oorspronkelijke structuur bezit, dan beschermt het auteursrecht deze structuur.


Downloads:

+

PDFDatabanken WetVolg ons op Facebook!