Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Eigen huis kopen
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Eigen huis kopen

Niet iedereen kan makkelijk een eigen huis kopen, zoals starters of mensen met een laag inkomen. De overheid neemt maatregelen waardoor meer mensen toegang krijgen tot een eigen woning.

Een eigen woning voor zoveel mogelijk mensen


De overheid vindt het belangrijk dat mensen die een eigen woning willen kopen, hier ook toe in staat worden gesteld. De regering neemt daarom de volgende maatregelen:

  • Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de hypotheekrenteaftrek;
  • De overdrachtsbelasting wordt tot 1 juli 2012 verlaagd van 6% naar 2%;
  • Huurders van een corporatiewoning krijgen het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen;
  • De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie is tot 1 juli 2012 verhoogd naar € 350.000,-.

Daarnaast bieden sommige gemeenten speciale startersleningen aan voor starters op de woningmarkt. Dit is een aanvullende lening bovenop de gewone lening (hypotheek).

Voordelen en nadelen eigen woning


Wie een woning koopt, bouwt bijna altijd vermogen op. En kan zijn huis naar eigen inzicht verbouwen of veranderen. Maar een eigen huis brengt ook verplichtingen met zich mee, zoals de kosten voor hypotheek en onderhoud. Uw persoonlijke voorkeur en financiële situatie bepalen of u een eigen woning koopt. De Vereniging Eigen Huis informeert uitgebreid over de voordelen en nadelen van een koopwoning.

Ook kan de Vereniging Eigen Huis u adviseren bij uw woningkeuze. Bijvoorbeeld als u twijfelt tussen bestaande bouw en nieuwbouw of een eengezinswoning en een appartement.

Kosten eigen woning


Wie een eigen huis koopt, heeft naast de kosten voor de hypotheek te maken met diverse andere uitgaven. Een deel van deze kosten betaalt u eenmalig, zoals makelaarskosten en notariskosten. Een ander deel komt jaarlijks terug, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en uw verplichte opstalverzekering. Ook de kosten voor onderhoud aan uw huis moet u zelf betalen.

Bestaande woningen worden meestal verkocht voor 'kosten koper' (k.k.). Dat houdt in dat de koper de overdrachtsbelasting en de overige eenmalige kosten bij de notaris betaalt. Nieuwbouwwoningen worden meestal 'vrij op naam' (v.o.n.) verkocht. Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt.

Gemeentelijke regels voor eigen woningen


In sommige gemeenten heeft u een huisvestingsvergunning nodig als u een woning koopt. Dit is een vergunning om in een goedkope huurwoning of koopwoning te mogen wonen. Zo controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen.

Als u een woning koopt, is het belangrijk dat u weet of er beperkingen op het pand of perceel rusten. Bijvoorbeeld of de woning een monument is, waardoor u niet zomaar mag verbouwen. Of dat er een kapverbod geldt voor een bepaald stuk grond. Deze beperkingen zijn vastgesteld door de gemeente en worden publiekrechtelijke beperkingen genoemd. Ze zijn opgenomen in het Kadaster.


Bedenktijd

+
Bij de koop van een huis heeft u 3 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de eerstvolgende dag nadat u het koopcontract hebt ontvangen dat u en de verkoper hebben ondertekend. Binnen deze bedenktijd kunt u van de aankoop van het huis afzien zonder opgave van redenen en zonder een vergoeding te betalen aan de verkoper.

Redenen bedenktijd bij huis kopen


De bedenktijd moet voorkomen dat u onder tijdsdruk overhaaste beslissingen neemt met grote financiële gevolgen. Ook heeft u hierdoor tijd om met deskundigen over de koop van het huis te praten.

Bedenktijd langer dan 3 dagen


De bedenktijd kan soms langer zijn dan 3 kalenderdagen. Tenminste 2 van de 3 dagen mogen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Als de bedenktijd eindigt op zo'n dag, wordt de bedenktijd verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Langere bedenktijd afspreken met verkoper


U kunt met de verkoper een langere bedenktijd afspreken, als u het hiermee allebei eens bent. Een kortere periode dan de wettelijke termijn van 3 dagen mag niet.

Koopcontract verplicht


De koop van een huis moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst voordat deze rechtsgeldig is. Een mondelinge overeenkomst geldt niet. Het is belangrijk dat de afspraken tussen u en de verkoper zo volledig mogelijk in het koopcontract worden opgeschreven. U kunt zich bij het opstellen van het koopcontract laten helpen door een deskundige, zoals een makelaar of een notaris.

Koop van een vakantiehuis


De eisen van het schriftelijke koopcontract en de bedenktijd van 3 dagen gelden ook voor de koop van een vakantiehuis.

Eisen bedenktijd en schriftelijk koopcontract niet altijd van toepassing


De eisen gelden niet voor de koop van bijvoorbeeld onbebouwde grond, woonboten en woonwagens. De eisen gelden ook niet voor huurkoop en koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.