Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Annuïteitenhypotheek
Noorland Juristen Menu

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening (hypotheek) waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zo wordt gekozen, dat de totale betaling, de som van rente en aflossing per termijn, hetzelfde is, en tevens aan het einde van de looptijd de gehele lening is terugbetaald. Het perodiek te betalen vaste bedrag wordt annuïteit genoemd.

In de annuïteit is in het begin het aflossingsbestanddeel zeer laag, maar neemt toe, naarmate de looptijd van de lening vordert. Voor het rentebestanddeel geldt het omgekeerde.

Als, zoals tot nu toe in Nederland het geval is, het renteaandeel kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, neemt de netto last gedurende de looptijd van een annuïteitenhypotheek langzaam toe. Vanwege geldontwaarding en carrière-ontwikkeling kan men de lasten waarschijnlijk toch goed blijven dragen.

Per 1 januari 2013 bepaalt de Nederlandse Wet herziening fiscale behandeling eigen woning voor nieuwe hypotheken dat de betaalde rente alleen aftrekbaar is als het een lening betreft die gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost.

Anders dan bijvoorbeeld de spaarhypotheek kent de annuïteitenhypotheek geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhogingen. Bij een stijgende rente stijgt ook de maandelijkse last. Het is dus niet verstandig een annuïteitenhypotheek af te sluiten waarvan de lasten nog maar net kunnen worden betaald, tenzij ervoor gekozen wordt om de rentevaste periode gelijk aan de looptijd van de lening te houden.


Annuïteitenformule

+
De annuïteit wordt gegeven door de formule:waarin het geleende bedrag is, de rentevoet voor een periode en het aantal perioden.


Voorbeeld

+
Er wordt een bedrag van B0 = € 100 000,-- geleend tegen een jaarrente van 4%. De rentevoet is dus i = 0,04. Het bedrag moet worden terugbetaald in n = 10 jaar. Met bovenstaande formule berekent men de annuïteit a = 12.329,09.

De volgende tabel toont de ontwikkeling van de jaarlijks te betalen rente Rj, de jaarlijkse aflossing Aj en de restschuld Bj aan het einde van het jaar j.

Jaar Rente Aflossing Schuld
0 - - 100 000
1 4000 8329 91671
2 3667 8662 83009
3 3320 9009 74000
4 2960 9369 64631
5 2585 9744 54887
6 2195 10134 44753
7 1790 10539 34214
8 1369 10961 23254
9 930 11399 11855
10 474 11855 0


Mensualiteit

+
Gewoonlijk wordt de rente per jaar genoemd, maar worden de rentebetaling en aflossing per maand gedaan. De maandelijkse rentevoet bedraagtDe mensualiteit bedraagtwaarbij de looptijd n maanden bedraagt.Volg ons op Facebook!