Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Procederen
Noorland Juristen Menu

Procederen

Uw kennismaking met een jurist begint in veel gevallen op het moment dat u moet procederen. U wordt benaderd door een incassobureau die een vermeende vordering op u hanteert of u heeft een bestuursrechterlijke boete opgelegd gekregen. Waarom het raadzaam is om u te wenden tot een jurist? Procederen is vakwerk, eerlijkheid en rechtvaardigheid bieden geen garantie voor een geslaagd vonnis. Ook is het van belang om brieven van incassobureaus/gerechtsdeurwaarders/ belastingdienst en andere ambtelijk stukken nauwkeurig door te lezen, en zo nodig aan ons voor te leggen omdat binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar moet worden aangetekend. Dit staat doorgaans in de brief vermeld. Laat dit termijn nooit verlopen omdat na deze zes weken het definitief einde oefening is. Deze zes weken zijn dus cruciaal.


Voor gewone civiele procedures gelden de volgende vuistregels:


  • Laat brieven van een deurwaarder en zeker een bruine envelop met daarop vermeld ambtelijk stuk of brief van de rechtbank nooit zomaar links liggen. In de meeste gevallen is stil zitten de meest foute reactie omdat u anders bij verstek wordt veroordeeld en op een dag de deurwaarder weer bij u op de stoep staat om beslag te leggen.
  • In veel gevallen speelt een dagvaarding omdat een vordering simpelweg onbetaald is gebleven omdat het budget de betaling nu eenmaal niet toeliet. Het verweer 'ik heb geen geld' is zelden tot nooit zinvol. Bij een vordering tot ontbinding van de huur wegens een achterstand kunt u vragen om een terme de grace. Dat betekent dat u de kans krijgt om binnen een periode alsnog te betalen en waarbij de ontruiming dan niet wordt doorgezet. Ook in ander gevallen kan het lonend zijn om een betalingsregeling te treffen. Wordt u getroffen door een loonbeslag dan heeft u altijd recht op een beslagvrije voet. Een deurwaarder geeft u daarvoor een formulier dat u moet invullen. Laat u dat achterwege dan loopt u het risico dat geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Lapt een deurwaarder de beslagvrije voet aan de laars dan kan een kort geding nodig zijn of eenvoudiger het dreigen met een klacht bij de deurwaarderskamer. Dat maakt doorgaans ook indruk. Bij een veroordeling blijft u altijd zitten met extra kosten.
  • De kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak is in de meeste gevallen zeer goed maar recht spreken is mensenwerk en geen exacte wetenschap. Procederen bevat daarmee een element van onvoorspelbaarheid. Hoe kansrijk uw zaak ook is. U loopt altijd het risico verbaasd en bovenal gehavend de rechtszaal uit te lopen. Het is hierbij een algemene ervaringsregel dat ieder partij geneigd is zijn proceskansen te hoog in te schatten u legt uw lot in handen van andere personen. Een goede regeling vooraf verdient daarom in veel gevallen de voorkeur. Een ervaren jurist zal u dat voorhouden.
  • Procederen om principes is een uitputtingsslag zowel mentaal en financieel omdat uw tegenpartij doorgaans ook principes heeft hoe abject u die ook vindt. Rechtspraak heeft ook weinig met waarheid te maken maar leidt tot een oordeel. De instelling 'ik vertel mijn verhaal dan komt het goed' is zelden een route naar succes. Procederen heeft niet altijd met mooie begrippen als waarheid en rechtvaardigheid te maken. Het is vakwerk en een specialisatie bij uitstek die vraagt om een deskundige en zakelijke beoordeling vooraf.
  • Bij procederen loopt u in de meeste gevallen ook een procesrisico. Dit betekent dat u bij verlies van een procedure ook proceskosten moet betalen. Dit geldt ook indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.
  • Een procedure valt of staat in de meeste gevallen met bewijs. Hoe briljant de stellingen ook zijn zonder bewijs zijn ze gedoemd tot afwijzing. Dit is dan ook net de reden om ingrijpende afspraken op papier te zetten, correspondentie te bewaren en feiten te documenteren met alle mogelijke middelen. In het civiele recht geldt vrijwel nooit dat bewijs als onrechtmatig wordt geoordeeld.Volg ons op Facebook!