Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Advocaat-generaal
Noorland Juristen Menu

Advocaat-generaal

Een advocaat-generaal is de benaming voor twee ambten in het Nederlands recht: er zijn advocaten-generaal van het ressortsparket bij een gerechtshof met de functie van aanklager en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden met een hoofdzakelijk adviserende functie.

De landelijk hoofdadvocaat-generaal staat aan het hoofd van het ressortsparket. Een hoofdadvocaat-generaal staat aan het hoofd van een vestiging van het ressortsparket.


Advocaat-generaal bij het ressortsparket

+
Een advocaat-generaal verbonden aan het ressortsparket vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij strafzaken aan een Nederlands gerechtshof. Zijn rol is te vergelijken met die van officier van justitie bij een rechtbank. De advocaten-generaal maken deel uit van het ressortsparket, de afdeling van het Openbaar Ministerie die aan de gerechtshoven verbonden is. Het ressortsparket staat sinds 1 januari 2013, bij de wijziging van de Rechterlijke indeling van Nederland, onder leiding van de landelijk hoofdadvocaat-generaal en heeft vestigingen in de vier ressorten, bij de vier gerechtshoven. Voor 1998 was de procureur-generaal hoofd van één van de vijf ressortsparketten. Sinds juni 2014 is mr. Hugo Hillenaar landelijk hoofdadvocaat-generaal aan het hoofd van het ressortsparket bij het Openbaar Ministerie.

De functie van advocaat-generaal als vertegenwoordiger van het OM bij het ressortsparket van het Hof vindt grondslag in art. 138 van de Wet op de rechterlijke organisatie.


Advocaat-generaal bij de Hoge Raad

+
Een advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert de Hoge Raad. Hij brengt onafhankelijk advies uit inzake lopende procedures, doorgaans bijgestaan door een aantal wetenschappelijke medewerkers. Dit advies wordt "conclusie" genoemd: een advocaat-generaal "neemt conclusies". Uitspraken van de Hoge Raad gaan doorgaans vergezeld van de conclusie van de A-G. De Hoge Raad volgt dit advies, of wijkt ervan af als hij een andere mening heeft.

De procureur-generaal en de advocaten-generaal vormen tezamen het parket bij de Hoge Raad. Zij maken geen deel uit van het Openbaar Ministerie.

De functie van advocaat-generaal bij de Hoge Raad vindt grondslag in art. 113 van de Wet op de rechterlijke organisatie.Volg ons op Facebook!