Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Buitenlandse straf uitzitten in Nederland
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Bent u in het buitenland veroordeeld tot een gevangenisstraf? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw straf in Nederland uitzitten. Met landen buiten de Europese Unie gelden andere afspraken dan met EU-lidstaten.


Gevangenisstraf buiten de EU uitzitten in Nederland

+
Zit u in een land buiten de EU in de gevangenis? Dan kunt u uw straf in een Nederlandse gevangenis uitzitten. Nederland heeft hiervoor met 60 landen een internationaal overbrengingsverdrag gesloten (Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen).

U moet zelf een verzoek indienen om uw straf in Nederland uit te zitten. Dat moet meestal bij de directie van de gevangenis. U kunt ook uw advocaat vragen u hiermee te helpen. De werkwijze is vastgelegd in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS).

Voorwaarden straf buiten de EU uitzitten in Nederland


Om uw straf in Nederland uit te kunnen zitten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de straf definitief zijn. En u moet veroordeeld zijn voor iets wat in Nederland ook strafbaar is. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u in de brochure WOTS? Straf uitzitten in Nederland.


Gevangenisstraf binnen de EU uitzitten in Nederland

+
Heeft u een gevangenisstraf binnen de Europese Unie gekregen? Ook dan kunt u uw straf in Nederland uitzitten. De werkwijze hiervoor is vastgelegd in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS).

In deze wet staan nieuwe Europese afspraken over strafoverdracht. De wet geldt ook als u in een EU-land bent veroordeeld tot een alternatieve of voorwaardelijke straf (zie hieronder). Het land waar u bent veroordeeld moet de nieuwe Europese regels hebben omgezet in een eigen, nationale wet. Anders kunt u niet gebruik maken van de WETS.

Voorwaarden straf binnen de EU uitzitten in Nederland


Om uw straf in Nederland uit te kunnen zitten, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de straf definitief zijn. En u moet veroordeeld zijn voor iets wat in Nederland ook strafbaar is. Verder moet het vonnis op of na 5 december 2011 definitief zijn geworden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u in de brochure WETS? Straf uitzitten in Nederland.

Verder gelden de volgende regels:

 • De gevangenisstraf die u in het buitenland krijgt, gaat in Nederland gewoon door. Nederland past de straf dus niet aan.
 • Het EU-land waar u uw straf uitzit, moet zelf het initiatief nemen om u over te dragen. U kunt dit zelf niet doen.
 • Als een EU-land besluit u over te dragen, mag dit zonder uw toestemming. Wel kunt u bezwaar aantekenen.
 • Er zijn duidelijke afspraken over de termijn waarin een land een gevangene overdraagt. De landen nemen binnen 90 dagen een besluit. Binnen 30 dagen na het besluit verhuist u naar uw thuisland

Alternatieve of voorwaardelijke straf in Nederland voldoen


Heeft u een alternatieve of voorwaardelijke straf in een EU-land gekregen? Dan kunt u deze in Nederland uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw taakstraf bij de reclassering in Nederland voldoen.

U kunt uw alternatieve of voorwaardelijke staf in Nederland voldoen als:

 • u een Nederlander (of een vreemdeling met een verblijfsvergunning) bent;
 • u in Nederland uw vaste woonplaats of verblijfplaats heeft;
 • uw naar Nederland bent teruggekeerd of wenst terug te keren;
 • de Europese lidstaat waar de straf is opgelegd, de afspraken heeft omgezet in nationale wetgeving;
 • er geen beroep meer mogelijk is tegen de straf (onherroepelijk veroordeeld);
 • de opgelegde taakstraf langer is dan 80 uur of de opgelegde verplichting of de proeftijd langer duurt dan 6 maanden.

Het Openbaar Ministerie beslist binnen 60 dagen of Nederland de straf overneemt. Deze regels staan in de WETS. Landen moeten wel allebei het Europese verdrag in de eigen wetgeving hebben vertaald voordat de WETS kan worden toegepast.

Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.