Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Lik op stuk
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Lik op stuk

Lik op stuk is een verzamelnaam voor het snel afhandelen van strafbare zaken door politie of justitie. Hierbij wordt de strafmaat medegedeeld en/of opgelegd nadat bewezen is dat de betrokkene een strafbaar feit heeft begaan of de betrokkene het strafbaar feit heeft bekend. De verwijzing van een betrokkene (verdachte) naar een besloten TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) is aan te merken als Lik op Stuk. Op zo'n zitting kan, in plaats van een rechter, een officier van justitie (of de parketsecretaris die mandaat heeft om namens de officier van justitie op te kunnen treden tijdens de zitting) de verdachte een geldboete en/of een taakstraf (werkstraf) meedelen. In de praktijk zal een parketsecretaris de TOM-zittingen draaien en doet een officier van justitie alleen een Officierszitting zoals een OM-afdoening en de politierechter zittingen. De verdachte tekent op zitting een instemmingsformulier waarmee hij aangeeft de opgelegde sanctie te zullen voldoen.

Tevens heeft de parketsecretaris of officier van justitie de mogelijkheid een zaak te seponeren. Dit kan zowel met als zonder voorwaarden. Voorwaarden die bij een voorwaardelijk sepot meestal voorkomen zijn betaling van de schade, het volgen van een verplichte agressiepreventietraining of een alcoholpreventietraining. Meestal is een bijkomende voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd niet nog eens schuldig zal maken aan het betreffende strafbare feit. Een proeftijd duurt meestal twee jaar. Indien de verdachte zich niet houdt aan de tijdens de TOM-zitting opgelegde sancties dan gaat de zaak alsnog naar de politierechter, waarbij de strafeis meestal hoger zal liggen dan bij de zaken die niet eerst op een TOM-zitting zijn geweest. Na het verstrijken van de proeftijd is de zaak voor het Openbaar Ministerie afgedaan en blijft het dossier in het archief.


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.