Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Bommelding
Noorland Juristen Menu

Bommelding

Een bommelding (uitspraak: bom-melding) is een melding dat op een zekere plaats een bom ligt die op een zeker moment zal ontploffen. Bommeldingen, vals dan wel juist, worden gedaan vanuit verschillende motieven:

  • met het doel de orde te verstoren;
  • om persoonlijk letsel te voorkomen;
  • om extra ruchtbaarheid te geven aan motieven;
  • of uit misleiding of uit baldadigheid.


De reden

+
Het middel wordt gebruikt om politieke, religieuze, ideële of persoonlijke redenen, om op een gewelddadige wijze de besluitvorming of het gedrag van mensen te beïnvloeden.


Maatregelen

+
Zodra in Nederland bij de politie een bommelding binnenkomt, wordt de melding allereerst beoordeeld in hoeverre deze geloofwaardig is. Als deze door de politie als geloofwaardig wordt beoordeeld, stuurt men een explosievenverkenningseenheid om naar de locatie te gaan waar de bom volgens de melding zou liggen. De Explosieven verkenningseenheid beoordeelt de situatie en adviseert de eigenaar van de locatie of de burgemeester, als het om een openbare locatie gaat, omtrent een eventuele ontruiming en andere veiligheidsmaatregelen. De eenheid gaat, afhankelijk van de exacte omstandigheden, ook op zoek naar de mogelijke explosieven.

Zodra echter een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, schakelt de politie de Explosieven Opruimingsdienst in. De Nederlandse politie heeft geen eigen experts die explosieven onschadelijk kunnen maken.

Veel bedrijven en instellingen hebben interne procedures, vaak onderdeel van een calamiteitenplan, waarin beschreven wordt hoe gehandeld moet worden bij bommeldingen. Hierin staan onder andere de maatregelen die genomen kunnen worden om de omvang van de schade te beperken, de bedreiging te keren, de autoriteiten te waarschuwen, de hulpdiensten te alarmeren, de aangever van de melding en de motieven te achterhalen. Een onderdeel van het plan kan bestaan uit het voorkomen of beperken van lichamelijk letsel door bijvoorbeeld ontruiming van een bedreigde zone.

Bommeldingen blijken in de meeste gevallen vals te zijn. In België zijn valse bommeldingen strafbaar als misdrijf tegen de openbare veiligheid (Belgisch Strafwetboek). In Nederland kan een bommelding strafbaar zijn als bedreiging volgens artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht.Volg ons op Facebook!