Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Fraude
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, hoewel oplichting een breder begrip is: het kan ook op andere manieren geschieden.

Als uitkeringsfraude wordt ook beschouwd het verwijtbaar niet doorgeven van wijzigingen van omstandigheden waardoor men recht heeft op een lagere uitkering of waardoor men geen recht meer heeft op de uitkering, bijvoorbeeld (meer) gaan werken, gaan samenwonen, het (meer) gaan werken van de partner, of een erfenis ontvangen.

Het ISMA-model verklaart hoe fraude / de neiging tot regelovertreding ontstaat. De relevante factoren zijn volgens dit model: Interne norm, Sociale norm, Mogelijkheden en Afschrikking.

In Nederland kan men voor vragen of meldingen m.b.t. fraude terecht bij de Fraudehelpdesk.


Herkomst

+
Volgens het Middelnederlandsch Woordenboek van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is de vroegste vindplaats van het woord een document uit 1293 uit Brugge. Het woord is waarschijnlijk via het Frans in de Nederlandse taal terechtgekomen, en vanuit het Latijn kwam het waarschijnlijk terecht in de Franse taal, daar in het Latijn het woord "fraus" bedrog, schade of misdaad betekent.


Kenmerken van fraude

+
Er bestaat geen duidelijke definitie van fraude. In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht komt de term alleen voor in een artikel over mensenhandel. Veel vormen van fraude vallen onder Titel XII. Valsheid in geschrifte, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken. Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:

 • het gaat om opzettelijk handelen
 • er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
 • er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
 • er is een benadeelde
 • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen

Soms wordt gesproken van "misbruik of fraude", aangevend dat deze begrippen niet overeen hoeven te komen, maar zonder ieder apart te behandelen, zodat het onderscheid in de betreffende context niet ter zake doet. Het gebruik van een persoonlijke OV-chipkaart van een ander kan bijvoorbeeld worden aangemerkt als misbruik, terwijl het zonder opzet geen fraude is.


Enkele Voorbeelden van fraude

+
 • acquisitiefraude
 • belastingfraude
 • bouwfraude
 • diplomafraude
 • hypotheekfraude
 • subsidiefraude
 • uitkeringsfraude
 • verkiezingsfraude
 • verzekeringsfraude
 • witwassen


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.