Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Grafschennis
Noorland Juristen Menu

Grafschennis

Grafschennis is in het dagelijks spraakgebruik het openen van een graf, of het bekladden en/of vernielen van een graf.


Nederland

+
De Nederlandse wet zegt over grafschennis:

Strafrecht, artikel 149: "Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie."

Strafrecht BES, artikel 155: "Hij die opzettelijk een graf schendt of eenig op eene begraafplaats opgericht gedenkteeken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar."


België

+
In België heeft het begrip 'grafschennis' echter een ruimere betekenis gekregen. Grafschennis wordt beteugeld door artikel 453 van het Strafwetboek: 'Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan grafschennis'.

Het Belgische Hof van Cassatie heeft bij arrest van 5 oktober 1999 een definitie van 'grafschennis' gegeven. Grafschennis is de opzettelijk gepleegde materiële daad, gepleegd niet alleen tegen het graf maar ook tegen de rustplaats van een overledene, waardoor zijn nagedachtenis wordt beledigd of gekwetst. In de door het Hof van Cassatie behandelde zaak ging het om een man die 'opzettelijk en ongevraagd in mortuaria binnendrong, foto's nam van overleden meisjes en dat lijkjes werden gemanipuleerd zodat de kinderen gedeeltelijk ontbloot werden gefotografeerd'. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de feitenrechter deze feiten als grafschennis had kunnen beschouwen.

In België wordt dus niet alleen het graf beschermd door artikel 453 van het Strafwetboek, maar ook iedere rustplaats van het stoffelijk overschot, zoals het opgebaarde lichaam in een mortuarium.

Het vernielen van grafsteden, gedenktekens of grafstenen wordt in België strafbaar gesteld door artikel 526 van het Strafwetboek, met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot vijfhonderd frank (te vermeerderen met de opdecimes).


Suriname

+
Grafschennis wordt in Suriname gestraft door de artikelen 199 en 200 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze artikelen bepalen:

'Art. 199. Hij die opzettelijk een graf schendt of enig op een begraafplaats of een plaats van crematie opgericht gedenkteken opzettelijk en wederrechtelijk vernielt of beschadigt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Art. 200. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk een lijk, delen daarvan of de as ervan opgraaft of wegneemt of een opgegraven of weggenomen lijk, delen daarvan of de as ervan verplaatst of vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie dollar.'Volg ons op Facebook!