Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Heling
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Heling

Heling

+
Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders gestolen heeft.

Vaak wil een dief het gestolen voorwerp niet zelf behouden. In dat geval zal hij of zij het aan een heler verkopen die het houdt of doorverkoopt. Door heling te bestrijden wil men ook en vooral de dieven treffen.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht
Artikel: 316 en 317bis
Omschrijving: Artikel 316

 1. Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie:

  1. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;
  2. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door misdrijf verkregen goed overdraagt.

 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekt.


Artikel: 317bis

 1. Als schuldig aan schuldheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:

  1. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het recht redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof
  2. hij die uit winstbejag een goed voorhanden heeft of overdraagt dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een goed overdraagt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.

 2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die uit de opbrengst van enig goed voordeel trekt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betreft.


België

+
De term heling werd door de wetgever niet gedefinieerd. De rechtspraak en -leer heeft de volgende omschrijving aanvaard: het bezitten of (bij)houden van zaken, verkregen door het plegen van een misdaad of wanbedrijf. Kortom, er moet sprake zijn van een inontvangstneming en de persoon moet op dat moment op de hoogte zijn dat de zaak voortkomt uit een misdrijf.

Voorbeelden • Het kopen van een gestolen gsm
 • Rijden in een gestolen auto
 • Opslaan van gestolen goederen in een garage
 • Bijhouden van een net gestolen portefeuille (bij zakkenrollerij)
 • Het bezitten van kinderporno of het verstoppen van een lijk is geen heling. Deze feiten worden afzonderlijk bestraft.

Belgische Wet
Wet(boek): Strafwetboek
Artikel: 505-506
Omschrijving:
Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderdduizend [euro] of met een van die straffen alleen worden gestraft:

 1. het helen van weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken
 2. het bezitten, bewaren of beheren van vermogensvoordelen uit misdrijf, "ofschoon men de oorsprong ervan kende of moest kennen"
 3. het omzetten of overdragen van deze vermogensvoordelen uit misdrijf, met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen, of met de bedoeling een mededader te helpen ontkomen
 4. het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats vervreemding, verplaatsing of eigendom van vemogensvoordelen uit misdrijf, opnieuw "ofschoon men de oorsprong ervan kende of moest kennen".


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.