Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Knevelarij
Noorland Juristen Menu

Knevelarij

Knevelarij is het afpersen van geld, belastingen, interesten e.d. door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als openbaar ambtenaar, wetende dat ze niet verschuldigd zijn. Knevelarij is een voorbeeld van een ambtsmisdrijf.


Nederland

+

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht Artikel: 366
Omschrijving: De ambtenaar die in de uitoefening van zijn bediening, als verschuldigd aan hemzelf, aan een ander ambtenaar of aan enige openbare kas, vordert of ontvangt of bij een uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 382
Omschrijving: De ambtenaar die in de uitoefening zijner bediening, als verschuldigd aan hem zelven, aan een ander ambtenaar of aan eenige openbare kas, vordert of ontvangt of bij eene uitbetaling terughoudt hetgeen hij weet dat niet verschuldigd is, wordt, als schuldig aan knevelarij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.


België

+

Belgische Wet
Wet(boek): Strafwetboek
Artikel: 243
Omschrijving:
Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en met geldboete van 100 euro tot 50.000 euro of met één van die straffen, en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. De straf wordt verzwaard als de knevelarij gepleegd wordt met behulp van geweld of bedreiging.
Volg ons op Facebook!