Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Landverraad & Hoogverraad
Noorland Juristen Menu

Landverraad & Hoogverraad

Landverraad is een verzamelnaam van misdrijven waarbij de externe veiligheid van een land in gevaar wordt gebracht. Hieronder vallen onder meer het doorspelen van staatsgeheimen aan een vreemde mogendheid en het medewerking verlenen aan een vijand in oorlogstijd (collaboratie). Bij militairen wordt gesproken van militair verraad.


Landverrader

+
Een landverrader is een persoon (of organisatie) die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. Een voorbeeld is een persoon die staatsgeheimen doorgeeft aan een ander land, of een staatshoofd dat voor een vijand op de vlucht slaat en zijn land aan deze vijand over laat.

Iemand die tegen de staatsinrichting van zijn land is wordt soms ook als een landverrader beschouwd; bijvoorbeeld de communisten die tegen het Russische Keizerrijk waren. Op hun beurt werden royalisten die tegen het communistische regime waren door de communisten als landverraders gezien.

Anton Mussert, leider van de NSB, en Léon Degrelle worden als de bekendste landverraders van respectievelijk Nederland en België beschouwd, omdat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog met de bezetter samenwerkten, net als Anton van der Waals, die betrokken was bij het Englandspiel. Poncke Princen werd lange tijd als landverrader gezien omdat hij partij koos voor de Indonesische Nationalisten tijdens de politionele acties. Ook Willem Oltmans, die voor overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië pleitte, werd destijds door velen als landverrader beschouwd.

In de loop van de geschiedenis worden de oordelen vaak bijgesteld; Oltmans werd aan het eind van zijn leven gerehabiliteerd; van Princen werd aan het eind van diens leven stilzwijgend erkend dat hij het morele gelijk aan zijn zijde had gehad. De Nederlandsche Unie werd door Loe de Jong verketterd, maar lijkt toch minder met de bezetter te hebben geheuld dan lange tijd werd gedacht. De Turkse schrijver Orhan Pamuk wordt in Turkije door velen als landverrader beschouwd wegens zijn standpunt over de Armeense genocide.

Aangezien de historische en juridische interpretatie van het begrip landverraad sterk afhankelijk is van de belangen van de bepalende institutie, alsmede de verdere loop van de geschiedenis, behoeven lijstjes van landverraders en landverradende instanties enige voorzichtigheid.


Hoogverraad

+
Hoogverraad is een verzamelnaam voor misdrijven tegen de interne veiligheid van een staat. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanslag op het staatshoofd of een (poging tot) staatsgreep.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht Artikel: 93
Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 99
Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den Staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.Volg ons op Facebook!