Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Niet opvolgen ambtelijk bevel
Noorland Juristen Menu

Niet opvolgen ambtelijk bevel

Niet opvolgen ambtelijk bevel is strafbaar gesteld in artikel 184 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Het gaat om een bevel dat gegeven is door een ambtenaar die daartoe bevoegd was.


Nederlands strafrecht

+

Nederlandse Wet
Wetboek Strafrecht
Artikel 184
Omschrijving
1. Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.Nemo tenetur

+
Op grond van het beginsel nemo tenetur prodere se ipsum is een verdachte niet verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Hem kan daarop geen obstructie verweten worden. Op dit beginsel zijn enkele uitzonderingen, zie; zwijgrecht.Volg ons op Facebook!