Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Valsmunterij
Noorland Juristen Menu

Valsmunterij

Valsmunterij of valsemunterij is een misdaad waarbij men zelf munten slaat en vervalst. Ook het vervalsen van bankbiljetten wordt valsmunterij genoemd.


Geschiedenis

+
Mensen hebben altijd de behoefte gehad om zelf zo veel mogelijk geld te bezitten. Een eenvoudige mogelijkheid is zelf munten te slaan, zonder toestemming. Het gevolg hiervan is dat de tegenwaarde van het geld, ten opzichte van het in bezit zijnde goud van een staat, daalt, afhankelijk van de hoeveelheid valse munten of biljetten die in de roulatie worden gebracht.

In veel landen stond de doodstraf op valsmunterij, aangezien het recht om munten te slaan een regaal voorrecht was. De beeltenis van de monarch werd dus misbruikt, waardoor valsmunterij samenviel met majesteitsschennis. Valsemunters werden in de Nederlanden levend gekookt.

Tegenwoordig


De voornaamste reden voor het bestraffen van valsmunterij is echter de economische ontwrichting die kan ontstaan wanneer te veel geld in omloop is. Tegenwoordig betreft valsmunterij meestal de vervalsing van bankbiljetten. Dit is bepaald niet eenvoudig, omdat hier speciale persen en speciaal papier benodigd zijn. Bovendien is een deel van het gelddrukproces geheim. Toch komt het bij tijd en wijle voor dat vervalste biljetten in omloop komen. Het gedrukte valse geld wordt uiteindelijk witgewassen, zodat de dader de herkomst van zijn rijkdom kan verbloemen en er een legale investering voor in de plaats krijgt.


Wat te doen bij vals geld

+
Wanneer men een vals bankbiljet heeft ontvangen is dat uitermate vervelend. Probeert men dit biljet uit te geven en wordt ontdekt dat het vals is, dan wordt doorgaans de politie ingeschakeld. Anderzijds krijgt men geen vergoeding voor het bij de bank of politie inleveren van vals geld, wat bij grote hoeveelheden een financiële strop betekent. Toch is het altijd beter het valse geld in te leveren: wie het uitgeeft is strafbaar en houdt het vervalste geld in de roulatie waarmee indirect de vervalser beloond wordt. Ondernemers, die grotere risico's lopen, kunnen zich tegen verliezen ten gevolge van aangetroffen vals geld in de kassa verzekeren.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht
Artikel: 209
Omschrijving:
Hij die opzettelijk als echte en onvervalste muntspeciën of munt- of bankbiljetten uitgeeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij ze ontving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt en onvervalst uit te geven of te doen uitgeven, ontvangt, zich verschaft, in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht BES
Artikel: 215
Omschrijving:
Hij die opzettelijk als echte en onvervalschte muntspeciën of munt- of bankbiljetten uitgeeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten, die hij zelf heeft nagemaakt of vervalscht of waarvan de valschheid of vervalsching hem, toen hij ze ontving, bekend was, of deze, met het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit te geven of te doen uitgeven, ontvangt, zich verschaft, in voorraad heeft, vervoert, invoert, doorvoert of uitvoert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.


In Nederland

+
In Nederland controleert De Nederlandsche Bank (DNB) de bankbiljetten op vervuiling en echtheid. In 2010 werden 524 miljoen biljetten gecontroleerd, een daling van 24% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling is mede veroorzaakt door de afspraak met de banken die een deel van deze taak van DNB heeft overgenomen. DNB verwacht in de toekomst zelf nog zo'n 400 miljoen bankbiljetten per jaar te controleren. In 2010 werden 39.600 valse eurobiljetten ontdekt (in 2009 nog 54.900). Deze biljetten hadden een opgedrukte waarde van 1,9 miljoen euro. Het 50 eurobiljet was het meest vervalst met 70%, op grote afstand gevolgd door het 20 eurobiljet (21%). Wereldwijd werden 752.000 valse eurobiljetten geregistreerd, dat was 13% minder dan in 2009.

In de figuur hieronder een overzicht van aangetroffen valse eurobiljetten. De aantallen luiden in duizenden:


Omschrijving 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nederland 25 21 36 49 55 40
Wereld 582 565 566 666 860 752
Aandeel Nederland 4,3% 3,7% 6,4% 7,4% 6,4% 5,3%Volg ons op Facebook!