Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Opsporingsambtenaar
Noorland Juristen Menu

Opsporingsambtenaar

Een opsporingsambtenaar is in Nederland een persoon die belast is met de opsporing van strafbare feiten. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen algemene en buitengewone opsporingsambtenaren.


Algemeen opsporingsambtenaar

+
Algemene opsporingsambtenaren zijn ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, (onder)officieren van de Koninklijke Marechaussee, rechercheurs bij de FIOD en officieren van justitie. Een algemeen opsporingsambtenaar is bevoegd tot opsporing van alle strafbare feiten.

Een vrijwillige ambtenaar van politie (VP) is inzetbaar binnen de handhaving als algemeen opsporingsambtenaar op bepaalde gebieden.


Buitengewoon opsporingsambtenaar

+
Een buitengewoon opsporingsambtenaar, veelal afgekort "BOA" genoemd, is een functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. Voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn boswachters, conducteurs, stadswachten en douanebeambten.Volg ons op Facebook!