Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Procureur-generaal
Snelmenu
[ Verbergen ]
 • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Procureur-generaal

Een procureur-generaal is een internationale benaming voor een bepaalde functie in het Openbaar Ministerie. Per land heeft de functie verschillende taken.


In Nederland

+

Ook hier wordt de benaming procureur-generaal voor verschillende functies gebruikt:

 • Een lid van het bestuurscollege van het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal, dat samen met de staf aldaar het parket-generaal vormt.
 • Het hoofd van het Parket bij de Hoge Raad.
 • De hoofdadvocaat-generaal bij een ressortsparket heette tot 1998 procureur-generaal.
 • Een procureur-generaal dient niet te worden verward met een procureur.


In Suriname

+

 • Een gerechtelijke functie. De procureur-generaal is krachtens de Surinaamse grondwet belast met de vervolging van politieke ambtsdragers.
 • De huidige procureur-generaal is Subhas Punwasi.


In België

+
De procureur-generaal is een magistraat bij het Openbaar Ministerie (op dit niveau ook wel parket-generaal genoemd). Hij wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal.

De benaming procureur-generaal wordt voor verschillende functies gebruikt:


Lijst van Belgische procureurs-generaal;

 • hof van beroep te Antwerpen (voor het gerechtelijk gebied Antwerpen) – Patrick Vandenbruwaene
 • hof van beroep te Bergen (voor het gerechtelijk gebied Bergen) – Ignacio de la Serna
 • hof van beroep te Brussel (voor het gerechtelijk gebied Brussel) – Johan Delmulle
 • hof van beroep te Gent (voor het gerechtelijk gebied Gent) – Anita Harrewyn
 • hof van beroep te Luik (voor het gerechtelijk gebied Luik) – Christian De Valkeneer
 • Hof van Cassatie – Patrick Duinslaeger


In de rest van de wereld

+

 • Andere landen kennen een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld Frankrijk (Procureur-général), Georgië en Israël.
 • Engeland kent de term Attorney general for England and Wales.


College van procureurs-generaal (Nederland)

+
In Nederland vormt het College van procureur-generaal het bestuur van het Openbaar Ministerie. De procureur-generaal bepalen het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie.

Historie


Het College van procureur-generaal is in zijn huidige vorm ingesteld onder minister van Justitie Winnie Sorgdrager met als doel om landelijk beleid te maken.

In de oude situatie werkten de procureur-generaal naast elkaar. Iedere procureur-generaal was het hoofd van een ressortsparket, dat is het deel van het Openbaar Ministerie dat in het gebied (ressort) van een gerechtshof werkt. Het College van procureurs-generaal was toen een overlegorgaan dat regelmatig op het ministerie vergaderde onder leiding van de secretaris-generaal. Na de reorganisatie in 1998 verhuisden de procureur-generaal naar Den Haag.

Arthur Docters van Leeuwen werd de eerste voorzitter van dit college, een functie die de bijnaam super-PG kreeg. Deze kreeg als voorzitter namelijk extra bevoegdheden om leiding te geven aan het OM.

Samenstelling


In artikel 130 van de Wet op de rechterlijke organisatie is bepaald dat het College uit ten minste drie en ten hoogste vijf procureurs-generaal bestaat. Het College kan geen beslissingen nemen als niet ten minste drie leden aanwezig zijn.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is de hoogst geplaatste functionaris in het Openbaar Ministerie. Sinds juni 1999 wordt de voorzitter voor drie jaar benoemd. Deze benoeming kan eenmaal verlengd worden.

Taken


Het College van procureurs-generaal is verantwoordelijk voor het beleid en beheer van het Openbaar Ministerie. Dat houdt onder meer in:

 • Het zorgen voor een effectieve en efficiënte organisatie
 • Het afstemmen van prioriteiten in de vervolging
 • Het geven van interne richtlijnen (waaronder ook openbare beleidsregels voor strafvordering) zodat alle officieren van justitie zo veel mogelijk gelijke strafeisen stellen in vergelijkbare zaken.

Daarnaast geeft het College van procureurs-generaal adviezen ten aanzien van wetgeving die met strafvervolging te maken heeft.

Het College van procureurs-generaal heeft als regel maandelijks een overleg met de minister van Justitie of de secretaris-generaal.

Parket-generaal


Samen met de staf vormt het college het Parket-generaal, het landelijke hoofdkantoor van het Openbaar Ministerie.

LedenDe huidige samenstelling van het college van procureurs-generaal is:

 • mr. J.M. (Annemarie) Penn-te Strake (procureur-generaal sinds 1 maart 2012)
 • mr. G.W. (Gerrit) van der Burg (procureur-generaal sinds 1 mei 2014)
 • mr. A.H. (Albert) van Wijk (procureur-generaal sinds 8 juni 2011)


Voorzitters • 1 januari 1995 – februari 1998: Arthur Docters van Leeuwen
 • 1998/ 1999 waarnemend voorzitter: René Ficq
 • 1 april 1999 – juni 2005: Joan de Wijkerslooth
 • juni 2005 – 1 juni 2011: mr. H.N. (Harm) Brouwer
 • sinds 1 juni 2011, herbenoemd per 1 juni 2014: mr. H.J. (Herman) Bolhaar


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

 • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
 • Like onze facebookpagina;
 • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.