Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Strafoverdracht (WOTS en WETS)
Noorland Juristen Menu

Strafoverdracht (WOTS en WETS)

In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. Dit is om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vastzit, kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Dat heet strafoverdracht.


WOTS

+
De wet die strafoverdracht regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen. De WOTS geldt voor meer dan 60 landen in de wereld die het Verdrag Overbrenging Gevonniste Personen hebben getekend of waar Nederland een verdrag mee heeft. Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd.

Meer informatiePDFWOTS infoblad voor buitenlandse gevangenen in Nederland
PDFWOTS information sheet for foreign prisoners in the Netherlands
PDFWOTS infoblad voor Nederlandse gevangenen in het buitenland
PDFWOTS information sheet for Dutch prisoners abroad
PDFWOTS infoblad voor Nederlandse gevangenen in buitenland (Brazilië)
PDFWOTS infoblad procedure voor Nederlandse gevangenen in het buitenland
PDFWOTS procedure for international transfer of sentences to the Netherlands


WETS

+
Op 1 november 2012 trad een nieuwe wet in werking, de WETS: Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties. Daardoor zijn de regels voor strafoverdracht binnen de EU veranderd. In landen binnen de EU die de WETS hebben ingevoerd, vervalt de WOTS. Voor alle andere landen waarmee Nederland een verdrag heeft - ook buiten de EU - blijft de WOTS gelden.

Meer informatiePDFWETS infoblad voor gevangenen uit EU-land in Nederland
PDFWETS infoblad voor Nederlandse gevangenen in de EU
PDFWETS infoblad procedure voor Nederlandse gevangenen in de EU
PDFWETS Fact sheet for foreign prisoners in the Netherlands (from an EU country)
PDFWETS Fact sheet for Dutch prisoners in the European Union
PDFWETS Procedure for international transfer of sentenced persons to the Netherlands via WETS


Procedure

+
Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waar gedetineerden aan moeten voldoen. De procedure duurt gemiddeld 6 tot 20 maanden. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) handelt de aanvragen af.


Waar geldt WOTS of WETS?

+
Niet alle EU-landen zijn al klaar met de invoering van de EU-regelgeving. Zodra een EU-Land deze EU-regelgeving heeft ingevoerd, zal strafoverdracht met dat land op basis van de WETS plaatsvinden. In alle landen buiten de EU waar Nederland een verdrag mee heeft, blijft de WOTS van kracht. In onderstaand schema staat in welk land de WOTS of de WETS geldt.

Meer informatiePDFLandenoverzicht strafoverdracht (mei 2015)


Buitenlanders in Nederlandse gevangenissen

+
Ook niet-Nederlanders die in Nederland in de gevangenis zitten, kunnen in aanmerking komen voor strafoverdracht op basis van de WOTS of WETS. Zij komen in aanmerking als hun vonnis onherroepelijk is en het strafrestant op het moment van aanvraag minimaal 10 maanden is. Een buitenlandse gedetineerde kan een verzoek tot strafoverdracht indienen bij de justitiële inrichting waar hij verblijft.


Volg ons op Facebook!