Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Testimonium de auditu
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Testimonium de auditu

Een testimonium de auditu of de-audituverklaring is een verklaring van een niet-ooggetuige, oftewel "van horen zeggen" (in het Engels wordt dit vrijwel letterlijk als "hearsay" aangeduid).

Over het algemeen zal een rechter aan zo'n verklaring geen waarde hechten en in veel landen is zo'n verklaring niet toegestaan. Het ligt immers voor de hand te vragen wie de informant is, waarna de informant kan worden opgeroepen en onder ede kan worden verhoord. Daarna heeft de de-audituverklaring geen waarde meer. Anders is dat als de informant niet beschikbaar is, maar in dat geval zal de rechter een de-audituverklaring uiterst zorgvuldig beoordelen.

Sinds het De-auditu-arrest (HR 20 december 1926, NJ 1927,85). Geldt in Nederland dat verklaringen van personen die mededelingen van derden weergeven in een rechtszaak als wettig bewijsmiddel kunnen dienen. Wel houdt de Nederlandse strafrechter rekening met het gewicht van bepaalde bewijsstukken. De grondslag hiervoor is het best-evidence-beginsel, al vindt dit beginsel zijn fundament niet in de wet. Bovendien is er sprake van een bewijsminimum en moet de rechter de overtuiging hebben bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan. Dit behelst het negatief-wettelijk bewijsstelsel.

Het bewijs moet uiteraard nog wel voldoen aan de eisen van art. 342 Sv in het Nederlandse wetboek. De rechter zal aan deze verklaringen minder waarde hechten in vergelijking tot een ooggetuigenverklaring.

Voorbeelden:

  • Mogelijke de-audituverklaring bij kindermishandeling: "Een juf vertelde me dat het haar opviel dat een van haar leerlingen altijd rare blauwe plekken heeft."
  • Mogelijke de-audituverklaring bij heling: "Op mijn werk hoorde ik wel dat je bij hem altijd terecht kon als je een goedkope fiets wilde."


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.