Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Uw advocaat
Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Uw advocaat

Uw advocaat is er voor uw belangen en geen andere. Dat is een hoofdregel. Hij moet u adviseren en u bijstaan met het oog op het beste resultaat. Uw advocaat is hierbij zelfstandig in de zin dat hij niet doet wat u hem opdraagt maar vanuit zijn eigen positie u adviseert over de beste strategie en aanpak van de zaak. Uw advocaat is vertrouwenspersoon en is het in het verlangde daarvan verplicht absolute geheimhouding te betrachten over alles wat u hem vertelt. In dat kader heeft een advocaat ook verschoningsrecht. Hij kan in vrijwel geen enkel geval worden gedwongen informatie prijs te geven. Sommige advocaten vinden het belangrijk om te weten of u het ten laste gelegde feit daadwerkelijk heeft gepleegd. Zoals eerder gezegd is dat echter niet de insteek van een strafzaak. Het gaat om de vraag of bewezen kan worden dat u het heeft gedaan en vanuit dit gegeven moet bepalend zijn de vraag of uw onschuld bewezen kan worden of dat de rechter voldoende gaat twijfelen aan uw schuld. Ook is van groot belang of het Openbaar Ministerie en de politie jegens u de regels voldoende in acht hebben genomen. Een strafzitting is er ook om de manier van opsporen te beoordelen. Zoals eerder gezegd krijgt in het kader van de inverzekeringstelling een advocaat toegewezen. Zonder tegenbericht blijft hij uw advocaat tot en met de terechtzitting. Bij een in verzekering stelling krijgt de advocaat van de staat ook een financiële vergoeding voor zijn werk. Het staat hem vrij met u een honorarium af te spreken. Strafrecht is een specialisme dat niet iedere advocaat in zijn vingers heeft zitten. Voornamelijk bij niet standaard zaken kan dit wel belangrijk zijn omdat de druk op u maximaal wordt opgevoerd.

Officieel mag u ook uzelf verdedigen in strafzaken bij de rechtbank en het gerechtshof, bijvoorbeeld als u reed onder invloed of wanneer u bent beschuldigd van mishandeling. Maar in dergelijke gevallen kan een advocaat de omstandigheden en achtergronden vaak beter aan de rechter uitleggen dan uzelf. En de consequenties van dit soort zaken (misdrijven) kunnen veel ingrijpender zijn dan bij overtredingen. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen, maar het is wel goed om u te realiseren dat deze zaken juridisch ingewikkeld kunnen zijn. Deskundige hulp komt dus vaak goed van pas.


Wilt u ook zo’n fantastisch kerstpakket winnen?

  • Ga naar onze facebookpagina door op onderstaande link te klikken;
  • Like onze facebookpagina;
  • Like en deel deze actie op facebook.

Maandag 7 december 2015 maken wij de winnaars bekend.