Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Verjaring
Noorland Juristen Menu

Verjaring

In het strafrecht betekent dit dat men voor een daad niet meer kan gestraft worden; de termijn waarbinnen de strafvordering kan gesteld worden, of waarbinnen de straf kan uitgevoerd worden, is verstreken.


Nederland

+

De verjaringstermijn bedraagt:
Straf Verjaring Europees Nederland art. 70 Sr Verjaring Caribisch Nederland art. 72 Sr BES
Overtredingen 3 jaar 2 jaar
Geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van drie jaar of minder 6 jaar 6 jaar
Tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaar 12 jaar 12 jaar
Tijdelijke gevangenisstraf van meer dan acht jaar 20 jaar
Twaalf jaar of meer gevangenisstraf geen verjaring* 118 jaar

*De regeling geldt voor nieuwe misdrijven en voor zaken waarvan op 1 januari 2006 de verjaringstermijn nog niet was verlopen.

Aanhangig is een verlenging van enkele verjaringstermijnen.

De termijn van verjaring begint op de dag nadat het strafbare feit is gepleegd, of in sommige gevallen later. Zo begint bijvoorbeeld de termijn bij een zedendelict met een minderjarig slachtoffer bij het meerderjarig worden van het slachtoffer.

Bij wetswijzigingen waarbij de verjaringstermijn verlengd wordt is steeds bepaald dat deze ook geldt voor zaken die al hebben plaatsgevonden, behalve zaken die al verjaard waren.


België

+

De verjaringstermijn bedraagt:
Soort misdrijf Verjaring strafvordering Verjaring straf
Overtreding 6 maanden 1 jaar
Verkeersovertreding 3 jaar 1 jaar
Gecontraventionaliseerd wanbedrijf 1 jaar 5 jaar
Wanbedrijf (< 3 jaar) 5 jaar 5 jaar
Wanbedrijf (+ 3 jaar) 5 jaar 10 jaar
Gecorrectionaliseerde misdaden 5 jaar (uitzondering: zedenmisdrijven 10 jaar) 20 jaar
Misdaden 10 jaar 20 jaar
Niet-correctionaliseerbare misdaden 15 jaar 20 jaar
Uitzonderingen (bijvoorbeeld genocidewet) onverjaarbaar

Stuiting


In het Belgische strafrecht kan om het even welke onderzoeksdaad tot gevolg hebben dat de verjaring gestuit wordt. De strafvordering voor een wanbedrijf, bijvoorbeeld diefstal of fiscale fraude, vervalt in de regel vijf jaar na de feiten. Als de dader (of iemand anders) bijvoorbeeld vier jaar na de feiten ondervraagd wordt, vangt er een nieuwe looptijd van vijf jaar aan. In de regel kan de strafvordering verlengd worden tot het dubbele van de wettelijke termijn verstreken is.

Schorsing


Als de verjaring geschorst is door een bepaalde oorzaak betekent dat dat de verjaring onderbroken is en na verloop van een bepaalde tijd opnieuw zal verder lopen voor de resterende termijn. Tijdens een schorsingsperiode, hoe lang die ook duurt, moet een schuldeiser de verjaring niet stuiten om zijn rechten gaaf te houden.Volg ons op Facebook!