Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wetboek van Strafvordering
Noorland Juristen Menu

Wetboek van Strafvordering

Het Wetboek van Strafvordering (Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht). Wat de strafbare feiten zijn en welke straffen ervoor kunnen uitgesproken worden, is te vinden in het Wetboek van Strafrecht (materieel strafrecht). Deze twee wetboeken vormen de basis van het Nederlandse strafrecht.


Indeling

+

Indeling en voorbeelden van titels en bepalingen:

 • Opschrift
 • Aanhef
 • Eerste Boek: Algemeene bepalingen. Artikelen 1-138c
  • Titel I. Strafvordering in het algemeen
   • Vierde afdeeling. Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten. Artikelen 12-13a (zie; artikel 12 Sv-procedure)
  • Titel IV, Eenige bijzondere dwangmiddelen - algemene dwangmiddelen zoals aanhouding, inbeslagneming en doorzoeking
  • Titel IVA bijzondere bevoegdheden tot opsporing
  • Titel V bevoegdheden voor de opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband
 • Tweede Boek: Strafvordering in eersten aanleg. Artikelen 139-398
  • Titel IID Gedragsaanwijzing ter beëindiging van ernstige overlast (nieuwe titel, ingevoerd in 2010 als onderdeel van de Voetbalwet)
 • Derde Boek: Rechtsmiddelen. Artikelen 399-481
 • Vierde Boek: Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard. Artikelen 482-552vv
 • Vijfde Boek: Vijfde Boek. Internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking. Artikelen 5.3.1-5.3.20
 • Zesde Boek: Tenuitvoerlegging en kosten. Artikelen 553-593
 • Slotformulier en ondertekening


Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering

+
De Aanwijzing Kader voor Strafvordering bevat een puntensysteem voor strafvordering. Daarop aansluitend is er per delict een Richtlijn voor strafvordering. Verder is er de Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen. Zie ook boete.


Eigen bijdrage

+
In 2014 is een internetconsultatie gehouden over de voorgestelde Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg, die tegen het eind van het Zesde Boek artikelen invoegt.

Het betreft mensen die schuldig verklaard zijn, ook bij schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Het gaat om een vast, forfaitair bedrag, dat zal worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. De hoogte van het bedrag zal niet afhankelijk zijn van de vraag of er sprake is geweest van een hoger beroep en/of een cassatieberoep. Wel is de regering voornemens te differentiëren, bijvoorbeeld naar het soort rechter (kantonrechter, enkelvoudige kamer of meervoudige kamer) dat de verdachte veroordeelt.Volg ons op Facebook!