Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Huwelijkse voorwaarden
Noorland Juristen Menu

Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden sluit u bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen in gemeenschap van goederen. U bent in grote mate vrij de inhoud van de voorwaarden te bepalen, maar er zijn beperkingen op deze vrijheid. U kunt bijvoorbeeld niet afwijken van de regels van erfrecht voor de langstlevende echtgenoot.

Afsluiten huwelijkse voorwaarden


Huwelijkse voorwaarden moeten worden aangegaan bij notariële akte. U kunt deze voorwaarden op ieder gewenst moment afsluiten.

Voor het laten maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, is voorafgaande goedkeuring door de rechtbank nodig.

Omzetten partnerschapvoorwaarden in huwelijkse voorwaarden


Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u wilt het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, blijven de ongewijzigde partnerschapvoorwaarden als huwelijkse voorwaarden van kracht. Als u de eerder gemaakte partnerschapvoorwaarden wilt wijzigen, is voor de huwelijkse voorwaarden voorafgaande goedkeuring door de rechtbank nodig.

Koude uitsluiting goederen van gemeenschap


Als elke vorm van gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, wordt dit koude uitsluiting genoemd. Bij echtscheiding na 30 april 1995 wordt het pensioen ondanks de overeengekomen koude uitsluiting verdeeld, tenzij de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) expliciet niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant. Bent u voor 1 mei 1995 gescheiden, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een pensioendeskundige van Noorland Juristen.Volg ons op Facebook!