Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Over Noorland Juristen
Dit is géén informatieve pagina, derhalve kunt u deze pagina niet afdrukken!
Over Noorland Juristen

Wij zullen u helpen om uw rechten te beschermen!


Wij zijn o.a. gespecialiseerd in Arbeidsrecht / Strafrecht / Personen- & Familierecht / Mediation / Contracten en Aansprakelijkheid.


Noorland Juristen is een Belgisch juristencollectief sinds 2013. Bij Noorland Juristen zijn méér dan 100 Belgische en Nederlandse advocatenkantoren en notariskantoren aangesloten. Rechts- en dossierkennis vormen de basis van onze aanpak. Alle juridische mogelijkheden worden tot het uiterste benut. Een zakelijke benadering met oog voor de mens achter de zaak. Juridische kennis en strategisch inzicht gaan hand in hand, gericht op een duidelijke, efficiënte en praktische oplossing van het juridisch geschil of probleem.

Privacy

Noorland Juristen erkent dat u behoefte heeft aan privacy, ook op internet. Tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven, worden geen andere gegevens vastgelegd dan hieronder vermeld.


Statistieken


Bij elk bezoek aan onze website worden enkele persoonlijke gegevens vastgelegd. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden. Hierdoor zijn wij in staat de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. De volgende gegevens worden in de database opgeslagen:

  • Datum en tijdstip van uw bezoek
  • Pagina's die u bekijkt
  • De naam van de website waar u vandaan komt
  • Uw IP-adres

Disclaimer

Overeenkomst tussen gebruiker en Noorland Juristen


Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.


Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik


Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te kopiëren, distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.
Alg. voorwaarden

Artikel 1. Algemeen  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Noorland Juristen (en alle aangesloten kantoren bij het juristencollectief), hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

Ervaringen van cliënten

Ik heb een positieve review over Noorland Juristen omdat zij mij al twee keer goed bijgestaan hebben. Ze zijn op allerlei gebieden deskundig dus ik voel me goed vertegenwoordigd door hun, prima dus.

Moniek

(Winschoten, Nederland)

Vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat door economische omstandigheden er mensen uit moesten, waaronder ik, ben ik begeleid door Noorland Juristen op correcte wijze. Ze hebben tot en met de zitting feeling gehouden en mij van advies gediend. Ook daarna kon ik nog voor raad en advies bij hen terecht.

John

(Stadskanaal, Nederland)

Zeer positief, ze hebben me 3 jaar lang ontzettend goed geholpen, toen ik werd aangereden door een automobilist. Ze namen alle ergernis uit handen, en ben meer dan tevreden over hoe de zaak behandeld is.

Richard

(Amsterdam, Nederland)